Lang

Terms of Service

Spam

W żaden sposób kształt lub formę nie możemy tolerować spamu naszych użytkowników , lub korzystania z Spamu, aby promować nasz program. Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie i będzie To karane blokadą konta lub całkowitym usunięciem! Logując się do naszego programu zgadzasz się, że nie będzie spamu w celu otrzymywania poleconych, lub inne korzyści. EuroCash nie ma prawa przekazywać i udostępniać Twoich osobowych danych osobom trzecim. Tym samym nie ma prawa podawania innym Twojego maila w celu otrzymywania "niechcianej" korespondencji.

Rejestracja

Zapisując się do programu, w procesie rejestracji musisz podać dane osobowe zgodne z prawdą. Dotyczy to emalia, na który będą wysyłane przesyłki reklamowe. Zakazuje się tworzenia kilku kont z jednego adresu e-mail. Jedna osoba może mieć w systemie tylko jedno konto, wiąże się to także z tym, że z jednego komputera nie ma możliwości logowania się do EuroCash na więcej niż jedno konto

Oszustwa

Użytkownik powinien wystrzegać się wszelkich przykładów oszustwa, czynności działających na szkodę programu oraz wszelkich działań uważnych za nielegalne, pod groźbą usunięcia konta z systemu a tym samym usunięcia wszelkich danych osobowych jak i anulowania zarobionych pieniędzy i innych form wynagrodzenia.

Odpowiedzialność

EuroCash nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwych uczestników i współpracowników biznesowych ani żadnych innych nieuczciwych osób, oszustów, oraz za konsekwencje działań przypadkowych lub będących wynikiem złego zrozumienia i interpretacji Regulaminu. EuroCash nie ponosi odpowiedzialności nawet w przypadku jeśli EuroCash został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód. EuroCash ponosi odpowiedzialność wynikającą z tej Umowy i zobowiązuje się do wypłacania środków pieniężnych zgromadzonych przez Uczestników zapisanych w EuroCash, którzy działają zgodnie z Regulaminem programu. Kwota jednak nie podlega wypłacie w momencie kiedy Uczestnik nie jest aktywny w systemie, czyli nie loguje się minimum raz na 30 dni i nie otwiera w tym czasie żadnej ze skierowanych do niego reklam. W takim przypadku, konto takiego uczestnika po 30 dniach nieaktywności, zgodnie z Regulaminem EuroCash może zostać usunięte z programu wraz z usunięciem wszelkich danych osoby zapisującej się.

Administracja

EuroCash nie ma prawa udostępnić danych osobowych Użytkownika osobom trzecim bez wyraźnej zgody Uczestnika do którego te dane należą. Webmaster w razie problemów ma obowiązek skontaktowania się bezpośrednio z Uczestnikiem, którego ta sprawa dotyczy. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz wyraża zgodę na otrzymywanie E-maili reklamowych. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem serwisu EuroCash i go przestrzegać. Administrator serwisu EuroCash zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.